Eng
 

Doğal varlıklar ve biyolojik çeşitlilik yaşamımızın süsü değil vazgeçilmez bir parçasıdır. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, gıdamız, iklimlerin düzenlenmesi, küresel veya yerel ekonomimiz doğal sistemlerin sağlıklı işleyişine bağlıdır. Her türün bu sistem içerisinde bir rolü vardır.

 

Bu sistemi korumak ve sağlıklı işleyişini devam etmesini sağlamak sandığımızdan çok daha karmaşık bir iştir. Bugün bilimin tamamıyla anlamış ve işleyişini çözebilmiş olduğu hiçbir sistem bulunmamaktadır. Bu kadar çok değişkenin ve ilişkinin bulunduğu ve henüz tanımlamayı başaramadığımız bu sistemleri büyük bir hızla yok etmekteyiz. Mesele bunları korumaya geldiğinde ise toplumsal olaylar, ekonomik dinamikler ve doğal süreçleri bir potada eritip doğru çözümler üretebilmek sandığımızdan çok daha zorlaşmaktadır.

Doğa Koruma Merkezi doğanın karmaşıklığını anlamak, doğa korumanın çok disiplinli gereklerini yerine getirmek için bilgiyi ve bilimsel yaklaşımı temel alan bir süreç içerisinde çözüm üretmeye çalışır.

 

Misyonumuz

Doğa Koruma Merkezi, bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini amaçlar.

 

Hedefler

* Doğa koruma çalışmalarında, koruma biyolojisi disiplininin temel alınması.

* Biyolojik çeşitlilik koruma yaklaşımlarının sektörel yönetişim süreçlerine etkili bir şekilde entegre edilmesi.

* Koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması.

 

Değerler

DKM ekibi doğadan ve çeşitliliğinden ilham alır; en basit yaşam formundan ekosistemlere kadar doğanın varoluşuna saygı duyar.

DKM, güncel bilimsel yaklaşımları temel alarak en iyi örneklerle öncülük etmeye çalışır.

DKM yerel dinamikler ışığında sürdürülebilir yaşam şekilleri ve kültürleri destekleyecek gerçekçi ve yenilikçi yaklaşımları belirlemek için çalışır.

DKM insanlara öncelik verir, var olan kaynakların en verimli şekilde kullanılması için tüm fikirleri değerlendirir ve deneyimlerini paylaşır.

DKM doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının, insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceğine inanır.

> Ek Bilgiler

 
Güngör GENÇ
NormWorks