HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı arıyoruz.


Detaylar için tıklayın.

ÇALIŞMALAR

Biyolojik Çeşitlilik
Projeleri görmek için tıklayınız

 

 
 
Türkiye sahip olduğu doğal yapısı ve tür çeşitliliği ile Dünya’nın 25 sıcak noktasından ikisine ev sahipliği yapmaktadır. Ancak insan kaynaklı faaliyetler bu alanların azalmasına ve pek çok endemik ve tehlike altında türün yaşam alanlarını kaybetmesine neden olmaktadır. Türler ve ekosistemler kendi değerlerinin yanı sıra insanlara bir çok fayda ve hizmet de sunmaktadır.
 
Doğa Koruma Merkezi, gerek türlerin ve ekosistemlerin korunması, gerekse bu fayda ve hizmetlerin devamlılığının sağlanmasını temel alan bir yaklaşımla doğa koruma çalışmaları yürütmektedir.
 

 

 

Biyolojik çeşitlilik belirli bir alandaki canlı çeşitliliğini ifade eden ve o alanın ne kadar sağlıklı bir yaşam ortamı olduğunu belirten bir terimdir. 2000 yılında yapılan bir çalışma ile Dünya’da çok zengin biyolojik çeşitliliğe sahip ancak yok olma tehlikesi altında 25 alan belirlenmiştir. Türkiye sahip olduğu coğrafya ve tür çeşitliliğiyle bu alanlardan ikisine ev sahipliği yapar.

Doğal kaynaklar üzerindeki yoğun kullanma baskısı, pek çok canlının yaşam alanını tehdit ettiğinden dünyadaki canlıların neredeyse üçte birini nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Hatta içinde bulunduğumuz bu dönem bazı kaynaklarda altıncı kitlesel yok oluş olarak adlandırılmıştır.

Her bir tür yaşamını devam ettirmek için diğer türler ve cansız varlıklara ihtiyaç duyar. Canlı ve cansız varlıkların bir arada uyum içinde bulunduğu bu ortama ise ekosistem adı verilmiştir. Bu sistemde her bir unsur farklı bir görev üstlendiğinden, herhangi bir değişiklik ya da yokoluş sistemin dengesini farklı bir yöne kaydırır. Dolayısıyla insan eliyle yapılacak her bir değişikliğin ekosistem üzerindeki etkisi ancak bütüncül bir bakış açısı ile ele alınabilir.

Doğa Koruma Merkezi sıklıkla orman ve bozkır ekosistemleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. Bu bağlamda farklı ekosistemlerde,

  • Biyolojik çeşitlilik varlığının ve dağılımının belirlenmesi,
  • Biyolojik çeşitliik üzerindeki tehditlere ve uygulanabilir çözümlere odaklanmış koruma hedeflerinin belirlenmesi,
  • Bu koruma hedeflerini hayata geçirmek için kilit sektörlerin ve konuların belirlenmesi,
  • Sektörel planlama ve uygulama çalışmalarına biyolojik çeşitliliğin entegre edilmesi için ilgili kurumlarla işbirliği içinde araçlar geliştirir, pilot uygulamalarını yapar.

Ayrıca son dönemde ekosistemlerin insan yaşamına sağladığı katkıları ele alan “Ekosistem Hizmetleri” konusu üzerinde yoğun çalışmalara başlanmıştır.

 

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20