HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı arıyoruz.


Detaylar için tıklayın.

ÇALIŞMALAR

Toprak ve Su
Projeleri görmek için tıklayınız

 

 

 

Çevre sorunlarının büyük bir kısmının insan kaynaklı faaliyetlerden kaynaklandığı göz önüne alındığında, doğa koruma çalışmalarının tarım, enerji, madencilik ve kentleşme sektörlerinin sosyal ve ekonomik dinamiklerinden bağımsız şekillenebileceği düşünülemez. Arazi kullanımı, toprak ve su konuları, bu sektörlerin doğa koruma çalışmaları ile kesiştiği temel noktalardır.

Doğa Koruma Merkezi bu nedenle tarım, kırsal kalkınma ve enerji konularını kendi bakış açısıyla ele alarak; ancak konunun sosyal ve ekonomik boyutunu da göz ardı etmeden uzun vadeli çözüm yöntemleri geliştirmeyi hedeflemektedir. 

 

 

Su neredeyse insanlık tarihi kadar eski bir tartışma konusudur. Bunun nedeni Dünya yüzeyinin dörtte üçünün sularla kaplı olmasına rağmen canlılar tarafından kullanıma elverişli tatlı su miktarının oldukça sınırlı olmasıdır. Günümüzdeyse su denildiğinde enerji, gıda güvenliği ve ekolojik ilişkileri barındıran çok daha büyük bir çerçeve çizmek gerekir. 

İklim değişikliği ve artan nüfus yoğunluğunun etkisiyle ciddiyetini arttıran su sorunlarının etkisi doğal süreçlerin yanı sıra, sosyal ve ekonomik süreçler üzerinde de fark edilmektedir. Örneğin Türkiye’de yıllık su kullanımının yaklaşık %70’i tarımsal sulama amaçlıdır. Bu durum gıda tedariği konusunda uzun vadede büyük bir güvenlik açığı olarak görülebileceği gibi; iyi yönetildiğinde, gelişen teknolojiler ve uygun tarımsal yöntemlerin kullanılması ile önemli bir su tasarrufu olanağı olarak da yorumlanabilir. Bunun için de su, toprak ve canlılar bir bütün olarak ele alınmalı ve su döngüsünün devamlılığını sağlayan ekosistem fonksiyonları korunmalı ve gerektiğinde desteklenmeli/iyileştirilmelidir.

Doğa Koruma Merkezi toprak ve su kaynaklarını en yakından ilgilendiren faaliyetler olan tarım, kırsal kalkınma ve enerji konularını kendi bakış açısıyla ele almayı, bunu yaparken de konunun sosyal ve ekonomik boyutunu göz ardı etmeyen uzun vadeli çözüm yöntemleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20