HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı arıyoruz.


Detaylar için tıklayın.

ÇALIŞMALAR

İklim Değişikliği
Projeleri görmek için tıklayınız

 

 


Çağımızın en büyük çevre sorunlarının başında gelen küresel iklim değişikliği, gezegendeki bütün canlıları tehdit etmektedir. Bu sorunun üstesinden gelmek için yapılan bilimsel çalışmalar temelde iki başlık altında toplanabilir: Azaltım ve Uyum.

Doğa Koruma Merkezi de Türkiye’de bulunan ekosistemler ve yaşam alanlarının iklim değişikliği senaryolarından nasıl etkileneceğini tanımlamak ve özellikle uyum konusunda uygulanabilir ve etkili örnekler yaratmak için çalışmalar yürütmektedir.
 

 

Günümüzde on binlerce bilim insanı ve hükümet yetkilileri her geçen gün daha belirgin hale gelen iklim değişikliği sorununun üstesinden gelmek amacıyla son hızla çalışmalar yürütmektedir.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirilen çalışmalar iki temel başlık altında toplanmaktadır: İklim değişikliğinin temel etkeni olan emisyonları düşürmek için yapılan azaltım (mitigasyon) ve geri dönüşü olmayan etkilerin yaratacağı sorunlara alınacak önlemleri içeren uyum (adaptasyon) çalışmaları.

Doğa Koruma Merkezi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, uyum konusunda uygulanabilir ve etkili örnekler yaratmak ve bu bilgiyi etkin şekilde dağıtmak için çalışmalar yürütmektedir. Böylelikle hem iklim değişikliğinin engellenmesi hem de açlık ve susuzlukla mücadele için en etkili yöntem olan ekosistemlerin korunması hedeflenmektedir.

Doğal yaşam alanlarının sağlıklı şekilde devamlılığını amaçlayan DKM,  Türkiye’de bulunan ekosistemler ve yaşam alanlarının iklim değişikliği senaryolarından nasıl etkileneceğini ve bu bölgelerde yaşayan insan topluluklarını bekleyen iklimsel ve buna bağlı sosyo-ekonomik değişimlerin nasıl olacağını tanımlayan senaryolar üzerine çalışmaktadır. Bunun yanında tüm bu değişimler karşısında izlenmesi gereken politik ve teknik yaklaşımların neler olması gerektiği sorularına yanıt aranmaktadır.

DKM bu kapsamda ilk çalışmasını Seyhan Havzasında hayata geçirmiştir. Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı desteğiyle yürütülen Seyhan Havzası’nda Orman Ekosistemlerinin ve Ormancılığın İklim Değişikliği’ne Uyum Sağlaması Projesi 2011 yılında tamamlanmış ve proje kapsamında bölge ormanlarının ve ormanlardan faydalanan bölge halkının iklim değişikliğinden nasıl etkileneceği haritalanmıştır. Uygulamacılar için ise bir kılavuz hazırlanmıştır.

DKM’nin iklim değişikliği vizyonu Seyhan Havzasında yapılan çalışmaların benzerini Türkiye genelinde daha farklı yaşam alanları için de üretmek ve bu çalışmaları uluslararası alanda yaygınlaştırmaktır.

 

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20