HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı arıyoruz.


Detaylar için tıklayın.

ÇALIŞMALAR

Doğa Eğitimi
Projeleri görmek için tıklayınız
Doğa iyi bir oyun arkadaşıdır, bilge bir öğretmendir ve aynı zamanda dopdolu, sürekli değişen ve eşsiz fırsatlar sunan bir sınıftır. Küçük yaşlarda başlayan doğa eğitimi, ekolojik okuryazarlıkla yaşam boyu öğrenmeye dönüşür. Birçok çocuk doğa kavramlarıyla örgün eğitimde, yani anaokulunda tanışır. Bizde anaokulu olarak geçen “kindergarten” sözcüğü 1840'lı yıllarda Alman eğitimci Friedrich Froebel'in tanımıdır ve çocuk bahçesi” anlamına gelir. Çocukların doğuştan gelen merak ve sorgulama becerilerini, yaratıcı oyunlar ve serüvenli keşiflerle birleştiren bu yaklaşım öğrenmenin yanında artılara sahiptir. Açık havada geçirilen zaman yalnızca keyif vermekle kalmaz, aynı zamanda önemli yaşam becerilerini öğretir, bedensel, zihinsel ve ruhsal büyümeyi ve gelişmeyi artırır.
 

Bilimsel yaklaşımları temel alan Doğa Koruma Merkezi, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunması ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesi konularında kalıcı sonuçlar için eğitim çalışmalarının önemli olduğunu düşünmektedir. Bu kapsamda;

  • Doğa rehberleri yetiştirir.
  • Eğitimcilere atölyeler düzenler.
  • Vatandaşlık bilimi etkinlikleri düzenler.
  • Okullara ve diğer kurumlara programlar tasarlar ve uygular.
  • Aile çocuk programları tasarlar ve uygular.
  • Yayınlar çıkarır.
  • Doğa eğitimi materyalleri tasarlar.

Ayrıca son dönemlerde özellikle iş dünyasında stresten kurtulmak amacıyla gittikçe yaygınlaşan Japonya’da ikigai, Güney Afrika’da Ubuntu, İskandinav ülkelerinde Hygge olarak bilinen felsefeyi kapsayan çalışmalar yürütür.

Neler Yapıyoruz?

Öğretmen Atölyeleri: Eğitimcileri merkeze alan bu programda hem şehrin kalbinde hem yabanıl doğada ekolojik okuryazarlığı destekleyen atölyeler düzenleniyor. Bu atölyelerde okul ortamında ve açık alanda öğrenmeyi destekleyecek, deneyime dayalı öğrenme ve duyusal farkındalık ortamlarını sağlayacak becerileri kazandırma hedefleniyor. Ayrıca açık hava etkinlikleriyle kişisel ve sosyal beceriler geliştirerek kendini iyi hissetmenin yolları anlatılıyor. Elbette konunun teorik temeli ve literatürü hakkında bilgi veriliyor. Uzmanların ve akademislerin eşliğinde iki günlük programlar hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle dogaegitimi@dkm.org.tr adresinden ileşime geçebilirsiniz.

Oyun Arkadaşım Doğa: Çocukları merkeze alan bu programlar yediden yetmişe herkese açık. Doğada keyifli zaman geçirmekten doğa koruma konularında etkin bir vatandaş olmaya, zinde bir bedene sahip olmaktan özdüzenleme becerilerine, hayal gücünü geliştirmekten yaratıcılığa geniş bir yelpazede kazanım sağlamayı hedefleyen programın en güçlü yanı bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli, disiplinler arası yaklaşımı benimseyen STEMi içermesidir. Çocukları merakla, ilgiyle ve çoşkuyla denemeye, bulmaya, kendilerini ifade etmeye ve açıklama yapmaya heveslendiren etkinlikler oyunla başlar ve oyunla biter. Programın adından da anlaşılacağı gibi doğa en iyi oyun arkadaşıdır. Doğa rehberlerinin eşlik ettiği bir günlük programlar hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle dogaegitimi@dkm.org.tr adresinden ileşime geçebilirsiniz.

Okul Programları: Gezegenle ilgili kararları alacak gelecek kuşakların doğayı korumaya yönelik uygun ekolojik davranışlarla ilgili pratik beceriler edinmeleri ancak örgün eğitimle mümkün. Okul programları okul yönetimi ve öğretmenlerin işbirliğinde esnek tabanlı, üst düzey öğrenme becerilerini geliştirmeye dayalı, farkındalık, bilgi, tutum, beceri ve katılımı kapsayan etkinlikler içerir. Öncelik doğayla bağ kurmadadır, bu bağ doğa sevgisine, ardından kültür, birikim, görgü ve ileri görüşlülüğe dönüştürülür. Okul programlarının botanik bahçeleri, arboretumlar, bilim merkezleri ve müzelerde uygulanacak seçenekleri de mevcuttur. Süresi isteğe bağlı belirlenen programlar hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle dogaegitimi@dkm.org.tr adresinden ileşime geçebilirsiniz.

Aile Çocuk Etkinlikleri: Yeryüzünde, beş yaşın altında 200 milyondan fazla çocuk, sınırlı sağlık hizmeti, yetersiz beslenme, yetersiz eğitim ve yoksullukla karşı karşıya. Bu olumsuz tabloyu, hükümetler, uluslararası kuruluşlar değil tüm olanaklarını çocuklarına iyi bir gelecek sağlamaya sarf eden aileler değiştirebilir. Araştırmalar gösteriyor ki doğada zaman geçirmek stresi azaltıyor, kısa süreli hafızayı geliştiriyor, bedeni fitleştiyor, zihni zindeleştiriyor, vizyonu artıyor ve daha iyi odaklanmayı sağlıyor. Ayrıca ailelere çocuklarıyla özgürce zaman geçirme olanağını veriyor. Dolayısıyla aile çocuk etkinliklerinin yaklaşımı da oyna, serüvene atıl ve tanı. Doğa rehberlerinin eşlik ettiği bir günlük programlar hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle dogaegitimi@dkm.org.tr adresinden ileşime geçebilirsiniz.

Doğa Banyoları: Araştırmalar gösteriyor ki kentlerde yaşayanların gittikçe doğayla bağı kopuyor ve bu bir yandan ilk insan ortaya çıktığından beri var olagelen merak, gözlem, keşif, yenilik ve buluşla kendini gösteren bilimsel ve teknolojik gelişmeleri kısıtlıyor. Çünkü doğa en büyük esin kaynağımız. Diğer yandan da doğa eksikliği bozukluğu olarak adlandırılan bu kopukluk, obezite, astım, dikkat bozukluğu, zayıf öz düzenleme, düşük öz saygı, kaygı ve depresyon gibi sağlık sorunlarına yol açıyor. Sonuçta hepimiz iyi bir hayat istiyoruz. İşyerinde bir aidiyet ve misyon duygusu geliştirirken günlük yaşamdada amaç ve anlam arıyoruz. Ikagi, hygge, lagom ve ubuntu gibi doğada zaman geçirmeyi de içeren felsefeler bu yolculukta önemli ipuçları sunabilir. Her yolculukta olduğu gibi, işe size yardımcı olacak doğru aletleri yanınıza alarak başlayabilirsiniz. Odaklanmayı, risk almayı, organize ve yaratcı olmayı sağlayacak bu aletleri size tek tek tanıtacağız. Uzmanlar ve doğa rehberleri eşliğinde süresi isteğe bağlı belirlenen bu programlar hakkında daha fazla bilgi almak için bizimle dogaegitimi@dkm.org.tr adresinden ileşime geçebilirsiniz.

 

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20