HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Eko IQ 107. Biyolojk Çeşitlilik sayısında DKM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı ile söyleşi gerçekleştirildi!

Yeşil İş Yeşil Yaşam konusunda yayın yapan ECOİQ dergisinin İklim Değişirken, Türler Yitip Giderken... adlı İklim ve Biyolojik Çeşitlilik sayısında DKM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı ile söyleşi gerçekleştirildi. Dr. Zeydanlı iki ekolojik krizi birlikte yaşadığımızın altını çizdi: Dünya birçok sorunla karşı karşıya ancak Doğa Koruma Merkezi olarak bu sorunların çok büyük bir kıs- mının arkasında iki kök kriz olduğunu düşünüyoruz: İklim Krizi ve Biyolojik Krizi. İkisi de yaşamsal öneme sahip sistemler ve bu iki sistemde yaşanacak bozul- mayı telafi edecek teknolojiye henüz sahip değiliz. Yok olan bir orman ekosisteminin bize sağladığı faydaları yerine koymak için daha büyük sorunlara sebep olabilecek yüksek maliyetli çözümler üretmek zorunda kalıyoruz. Bu da ancak kısa süreli bir çö- züm oluyor. Ormanları kaybetmek, su kaynaklarını kaybetmek veya suyun yukarı havzadan aşağı hav- zaya güvenli bir şekilde geçmesi için gerekli olan filtreleme sistemini kaybetmek demek. Bunu telafi etmek için başka havzalardan su getirmek zorun- dasınız ve yine bölgede su döngüsünü kontrol et- mek için de altyapı yatırımlarını artırmanız gerekir.

Söyleşinin tamamını okumak için tıklayın:

 

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.ekoiq.com/wp-content/uploads/2023/08/ekoiq-sayi-107-yayina-1.pdf

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20