HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine Uyumu Teknik Çalıştayı Düzenlendi.

WWF Türkiye ve Orman Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğümüz Akdeniz Ormanlarının İklim Değişikliğine Uyumu Projesi kapsamında 7- 9 Mart 2015 tarihleri arasında Konya Ormanlarında yaptığımız arazi çalışmasını, 10-11 Mart tarihlerinde yaptığımız teknik çalıştayla sonlandırdık.

İklim değişikliği sürecinde, HadGEM2 iklim modeli-RCP4.5 senaryosuna göre 2070 yılına kadar bölgede yıllık ortalama sıcaklıklarda 3-3.8°C artış, yıllık toplam yağışta %40’a varan azalma, karasallık ve sıradışı iklim olaylarında artış beklenmektedir. Şüphesiz ki öngörülen değişimler ormanların direnci ve dağılımını da etkileyecektir. Arazi çalışması kapsamında modelleme çalışması sonucunda belirlenen hassas alanlarda incelemeler yapıldı. Orman Genel Müdürlüğü ve Konya Orman Bölge Müdürlüğü personeliyle yaptığımız teknik çalıştayda modelleme sonuçları paylaşılarak ormanlarda görülen ekolojik sorunlar, bu sorunların iklim değişikliği ile bağlantıları ve uyum önerileri konusunda tartışmalar yapıldı. Projenin sonraki dönemlerinde, geliştirilen uyum önerilerinin orman yönetim planlarına entegrasyonu ile ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20