HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Türkiye’de Ağaçlandırma Karbonu Sertifikasyonu için yol haritası belirlendi.

İngiltere Büyükelçiliği Refah Fonu tarafından desteklenen ve Orman Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma Merkezimiz tarafından yürütülen “İklim Değişikliği ile Mücadele için Türkiye Orman Karbonu Standardının Geliştirilmesi Projesi”nin kapanış etkinliği olan “Türkiye’de Ağaçlandırma Karbonu Sertifikasyonuna Doğru Çalıştayı” 21-22 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

 

Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla yapılan çalıştayda Türkiye’de Ağaçlandırma Karbonu Sertifikasyon Sistemi için yol haritası belirlendi.

 

Çalıştayın ilk gününde orman karbonu standardı konusunda dünyada ulusal tek örnek olan ve dünyadaki en iyi örneklerden biri olarak tanımlanan “Birleşik Krallık Orman Karbon Standardı”nı geliştiren ve uygulayan uzmanlardan biri deneyimlerini paylaştı. Daha sonra yapılan panelde uzmanlar, Türkiye’de Ağaçlandırma Karbonu Sertifikasyonu ihtiyacı hakkında görüşlerini paylaştı.

 

Çalıştayın ikinci günü sabah oturumunda uzmanlar tarafından “İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltmakta Ormancılık Sektörünün Rolü”, “Ulusal Sera Gazı Envanteri Raporu için Ormancılık Sektörü Karbon Hesapları”, “Türkiye’de Karaçam Ağaçlandırma Alanlarında Karbon Stokları”, “Türkiye’nin Orman Karbon Piyasasına Girişinin Hukuksal Boyutu” ve “Doğa Koruma Merkezi Ağaçlandırma Karbonu Projeleri Deneyimleri” konularında bilgiler verildi.

 

Öğleden sonra yapılan grup çalışmalarıyla Türkiye’de Ağaçlandırma Karbonu Sertifikasyonu sürecinin güçlü ve zayıf yanları ile bu süreçteki fırsatlar ve tehditler tartışıldı. Sertifikasyon altyapısının oluşturulması için yasal, finansal, teknik ve kapasite artırımı konularında gerekli eylemler listelendi ve Türkiye’de Ağaçlandırma Karbonu Sertifikasyonu yol haritası belirlendi.

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20