HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

“DÜNYA ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GÜNÜ” TÜM DÜNYADA KUTLANIYOR

1994 yılında Birleşmiş Milletler, çölleşme konusundaki farkındalığı arttırmak ve küresel ölçekte mücadele için işbirliği ortamı oluşturmak amacıyla 17 Haziran gününü “Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü” olarak ilan etti. 1995 yılından beri kamu ve sivil toplum kuruluşlarının gerçekleştirdiği çeşitli faaliyetlerle kutladığı Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü, çölleşmenin önüne geçmek için çeşitli araçlar olduğu ve başarıya ulaşmak için toplumun tüm fertlerinin birlikte çalışması gerektiği mesajının verildiği bir gün.

 

Yerkürede koruma-kullanma dengesinin gözetilmediği insan faaliyetleri sebebiyle ciddi bir erozyon ve çölleşme sorunu yaşanan birçok alan bulunuyor. İklim değişikliğinin ise insan faaliyetlerinden kaynaklı erozyon ve çölleşmenin etkilerini daha da arttırması bekleniyor. Kuraklık ve çölleşme ile mücadelenin en önemli araçlarından biri doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi. Doğal kaynakların kullanımında sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, toprak ve su gibi kaynaklar ve bunlara bağlı ekosistemlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalı. Ekosistem merkezli bu yaklaşımda, belirli bir doğal alanın tamamen izole bir şekilde korunması yerine, insan faaliyetleri doğal ekosistemler birlikte ve uyum içinde yönetiliyor.

 

Doğa Koruma Merkezi olarak tarım, orman ve biyolojik çeşitlilik alanlarında yürüttüğümüz projelerde bu bakış açısını uyguluyoruz ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Örneğin, iklim değişikliği sebebiyle en fazla çölleşme riski taşıyan ve aynı zamanda tarımsal üretim açısından önemli bir alan olan Konya kapalı havzasında:

-          Geleneksel tarım uygulamaları sebebiyle oluşan erozyon ve çölleşmenin önüne geçecek ve tarımsal üretimin iklim değişikliğine uyumunu destekleyecek koruyucu tarım uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz,

-          Koruyucu tarım uygulamaları ile toprağı ve suyu korurken, çiftçilerin ekonomilerine katkıda bulunuyoruz,

-          Bu uygulamaların biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkilerini izliyoruz,

-          Tarımın faydalandığı ekosistem hizmetlerini haritalıyoruz ve bunlardan hassas olanlarını belirliyoruz.

Tüm bu çalışmalar sonucunda ekosistem hizmetleri yaklaşımını tarımda bir yönetim aracı olarak yaygınlaştırmayı hedefliyoruz.

 

Doğal yaşamın ve kaynakların üzerindeki en büyük tehditlerden biri olan çölleşme ile mücadelede hepimize görev düşüyor. Bu sorumluluğu bize bir kez daha hatırlatan “Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü’nüzü kutlarız!

 

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20