HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Doğa Koruma Merkezi Küresel Toprak Ortaklığı üyesi oldu!

Doğa Koruma Merkezi, toprak kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımı üzerine çalışan bir ortaklık olan Küresel Toprak Ortaklığı’nın (Global Soil Partnership) resmi üyesi oldu.

Küresel Toprak Ortaklığı, 2012 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından kurulan, toprakların sürdürülebilir bir şekilde yönetimi konusunda işbirliği oluşturmayı amaçlayan bir platform. Gönüllü bir ortaklık olan bu girişim, toprağın yerel, ulusal, bölgesel ve küresel ölçekte korunması için aktif katılımlı bir işbirliği ortamı oluşumunu amaçlıyor. Platformun üyeleri arasında kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, araştırma merkezleri, çiftçi birlikleri ve özel sektör temsilci kuruluşlar bulunuyor. Platformun temel çalışma alanları şunlardan oluşuyor:

- Toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi

- Toprak koruma için yatırım, teknik işbirliği, politika geliştirme, farkındalık eğitimleri ve yayım

- Toprak konusunda belirlenen öncelikli alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmalarının desteklenmesi

- Toprak verisinin miktar ve kalite açısından zenginleştirilmesi

- Toprak yönetimi için yöntem, ölçüm ve göstergelerin faklı üretim sistemleri ve ekosistemler için ulusal doğrulaması ile entegrasyonu.

Doğa Koruma Merkezi olarak sürdürülebilir arazi yönetimi, etkin sulama yöntemleri, tarımda iklim değişikliğine uyum vb. konularda kamu, özel sektör ve yerel uygulayıcılar ile işbirliği içerisinde yürütmekte olduğumuz projelerden edindiğimiz deneyimleri bundan böyle bu platformda da paylaşacağız. Ayrıca küresel toprak girişimleri ağının bir parçası olarak diğer ülkelerdeki başarılı örnekleri yerel uygulamalar haline getireceğiz.

 

 

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20