HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

“Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi (GCP/Tur/061/GFF) Projesi” kapsamında Şanlıurfa’da bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

“Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi” kapsamında 2-6 Aralık 2019 tarihleri arasında Şanlıurfa’da bozkırların korunması için bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Proje; Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMPGM), Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM) ve Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile yürütülüyor.

Proje yerelde Şanlıurfa Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı (Şanlıurfa) III. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü, Harran Üniversitesi ve bölgedeki diğer paydaşların etkin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

Projenin “Bozkır biyolojik çeşitliliğinin geniş peyzajlarda etkin korunması için uygun ortamın oluşturulması” bileşeni kapsamında Doğa Koruma Merkezi Vakfı tarafından Türkiye Birinci Ulusal Bozkır Koruma Çalıştayı, Şanlıurfa Bozkır Koruma Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlık Çalıştayı ve bozkırların sahip olduğu bitki ve hayvan çeşitliliğini tanıtmak üzere ilköğretim okullarına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

2-3 Aralık tarihlerinde düzenlenen Türkiye Birinci Ulusal Bozkır Koruma Çalıştayı ile bozkır ekosistemleri ile ilgili ortak anlayışın ve bozkır yönetimi ve korunması alanında kilit paydaşlar arasında iş birliğinin arttırılması hedeflendi. Bu kapsamda kamu kurumları ve akademisyenler tarafından çeşitli sunumlar yapıldı. Ayrıca; düzenlenen panelde Türkiye'de bozkır yönetimi konusunda iş birliğinin zorlukları, iş birliği olanakları ve iş birliğinin güçlendirilmesi tartışıldı. Panele Şanlıurfa Vali Yardımcısı Selami Özşahin ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez’in yanı sıra kamu kurumlarından ve üniversitelerden üst düzey temsilciler ve girişimciler katıldı.

4 Aralık tarihinde ise bozkırların sahip olduğu biyolojik çeşitliliği tanıtmak, öğrencilerde bozkırların barındırdığı bitki ve hayvan türleri konusunda farkındalık yaratmak amacıyla Güzelkuyu İlköğretim Okulu’nda duvar boyama, bozkır köşesi hazırlama gibi etkinlikler gerçekleştirildi.

Ayrıca 5-6 Aralık tarihlerinde düzenlenen Şanlıurfa Bozkır Koruma Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlık çalıştayında ise strateji ve eylem planına altlık oluşturmak üzere yerel uzmanlarla Şanlıurfa bozkırlarının güncel durumu ve koruma ihtiyaçları üzerine çalışıldı. 

Tüm bu etkinliklerle; bozkırların korunması ve sürdürülebilir korunmasına yönelik stratejiler için adım atarken aynı zamanda bozkır ekosistemlerinin çayır ve meralardan farkı ve sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ile ilgili de farkındalık yaratılması amaçlandı.

Türkiye’nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi ile korunan alanlarda etkin yönetimi sağlamak ve bozkır biyolojik çeşitliliğinin korunmasını üretim peyzajlarında yaygınlaştırmak, böylece Türkiye’nin bozkır ekosistemlerinin korunmasını güçlendirmek amaçlanıyor.

 

 

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20