Tür Say! 2021 Raporu Yayınlandı. İncelemek için tıklayın.

Etkin doğa koruma çözümleri için biyolojik çeşitliliğin sektörel yönetişim süreçlerine entegre edilmesi gerekir.

Doğal varlıklar ve biyolojk çeşitlilik yaşamımızın süsü değil, vazgeçilmez bir parçasıdır.

Doğa Koruma Merkezi gücünü kurduğu ortaklıklardan alır.

Doğa Koruma Merkezi doğadan ve çeşitliliğinden ilham alır; en basit yaşam formundan ekosistemlere kadar doğanın varoluşuna saygı duyar.

Doğa Koruma Merkezi çok disiplinli yaklaşımlarla uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretmeye çalışır.

HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

İzmir Bayındır Ormanlarında Hidrolojik Fonksiyonun Orman Yönetim Planlarına Entegrasyonu Tamamlandı

Doğa Koruma Merkezi tarafından Orman Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen, Coca-Cola Vakfı’nın desteğiyle başlayan ve Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı (GEF SGP) (Küçük Destek Programı) desteği ile devam eden “Ormanların Su Fonksiyonu için Planlama Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar, hidrolojik fonksiyonun geliştirilmesine yönelik sunulan uygulama önerilerinin orman amenajman planlarına entegrasyonu ile tamamlandı. Proje kapsamında çalışılan Alaçam, Ödemiş ve Çamyayla Orman İşletme Şeflikleri’nde yer alan üç barajın su toplama havzasındaki ormanlar gelecek 10 yıl boyunca hidrolojik fonksiyon gözetilerek yönetilecek. Böylece, ormanların sağladığı en önemli hizmetler arasında yer alan tatlı su tedariği hizmetinin miktarı ve kalitesi de arttırılmış olacak.

Ayrıca proje kapsamında hazırlanan toprak erozyonu risk modelleri ile belirlenen hassas orman alanlarında toprak koruma hizmetini arttırmaya yönelik uygulamalar da önerildi.

Katılımcı yaklaşımla yürütülen proje OGM Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü, orman amenajman planlama heyeti ve bölgedeki muhtarların katkılarıyla gerçekleştirildi.

Proje süresince elde edilen deneyimlerin aktarıldığı kitapçık ile ulusal ve uluslararası çalışmaların derlendiği teknik kılavuz da yakın zamanda ilgi gruplarıyla paylaşılacak.

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20