HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Yeni Yayın: Şehir Planlama Aracı Olarak Ekosistem Hizmetleri: Çankaya İlçesi Örneği

Doğa Koruma Merkezi (DKM) tarafından yürütülen Doğa ve Şehirler Projesi kapsamında hazırlanan “Şehir Planlama Aracı Olarak Ekosistem Hizmetleri: Çankaya İlçesi Örneği” kitabı yayımlandı. Kitap, doğa temelli çözümler ve ekosistem hizmetleri dikkate alınarak yapılacak kentsel mekânsal planlamanın önemine değiniyor ve aynı zamanda bu konularda karar vericilere ve uygulayıcılara rehberlik edecek bir araç niteliği taşıyor. Kitabın hazırlanması sürecinde Çankaya’da yaşayanların faydalandığı ekosistem hizmetlerinin mekânsal dağılımını ortaya koymak için bu hizmetler mahalle ölçeğinde haritalandı, her bir hizmetin yerel ölçekteki katkısı değerlendirildi, bu hizmetlerin eksikliği durumunda karşılaşılan sorunlar ele alındı. Bu hizmetlerin hangi alanlarda güçlü ve zayıf olduğu belirlenerek karar vericilere ve uygulayıcılara yeşil altyapı ve doğa tabanlı çözümlere yönelik öneriler sunuldu.

Yapılan çalışmaların sonucuna göre, Çankaya ilçesindeki yeşil alanların sağladığı en önemli ekosistem hizmetleri gıda temini, rekreasyon, havanın temizlenmesi ve yerel iklimin düzenlenmesi hizmetleri olarak ortaya çıktı.

Kitapta bu hizmetler her bir bölümde öncelikle tanımlanıyor, daha sonra hizmetlerin kentsel alanlardaki karşılıkları aktarılıyor ve arz-talep yöntemi çerçevesinde bu hizmetlerin Çankaya ölçeğinde haritaları yer alıyor. Bununla birlikte her bir bölümde ilgili hizmetin yeşil altyapı ile ilişkisi veriliyor, ayrıca mahalle ve park ölçeğinde hizmetlerin karşılıkları da grafiklerle yer alıyor.

Kitap, ekosistem hizmeti sağlayan alanlara yönelik alınacak her kararın ekolojik dengeyi etkileyeceğini vurguluyor. Ayrıca, gelecekte planlanacak ya da revizyonu yapılacak park ve bahçelerde yeşil altyapı bileşenlerinin dikkate alınması gerekliliği önemli öneriler arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili konuşan Doğa Koruma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı şunları söyledi: “Doğal alanların tahribi, iklim değişikliği, gıda güvenliği ve hava kirliliği gibi çeşitli zorlukları yaşayan kentler, aynı zamanda COVID-19 gibi salgınlarda ve doğal afetlerde de en fazla etkilenen yerler. Bu bağlamda; kentsel ekosistem ürün ve hizmetlerinin haritalanması, doğanın ve sunduğu ekosistem hizmetlerinin değerinin vurgulanması, mekânsal ve zamansal dağılımının ortaya konması, iklime dirençli ve kendine yeten şehirlerin planlanmasında büyük önem taşıyor. Şehir Planlama Aracı Olarak Ekosistem Hizmetleri: Çankaya İlçesi Örneği kitabının, Türkiye’de doğa tabanlı çözümler ve ekosistem hizmetleri dikkate alınarak yapılacak olan kentsel mekânsal planlamalara ve yeşil altyapı ile ilgili çalışmalara yol gösterici olacağına inanıyorum”.

T.C Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından koordine edilen “Türkiye - AB Sivil Toplum Diyaloğu V” programı tarafından desteklenen Doğa ve Şehirler Projesi, Doğa Koruma Merkezi tarafından Eurosite ile birlikte beIN İZ TV ve Çankaya Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Kitaba ulaşmak için lütfen tıklayın. 

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20