Etkin doğa koruma çözümleri için biyolojik çeşitliliğin sektörel yönetişim süreçlerine entegre edilmesi gerekir.

Doğal varlıklar ve biyolojk çeşitlilik yaşamımızın süsü değil, vazgeçilmez bir parçasıdır.

Doğa Koruma Merkezi gücünü kurduğu ortaklıklardan alır.

Doğa Koruma Merkezi doğadan ve çeşitliliğinden ilham alır; en basit yaşam formundan ekosistemlere kadar doğanın varoluşuna saygı duyar.

Doğa Koruma Merkezi çok disiplinli yaklaşımlarla uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretmeye çalışır.

HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Doğa Koruma Merkezi Yönetici Pozisyonu İş İlanı

Doğa Koruma Merkezi, doğa koruma, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve doğal kaynak yönetimi konularındaki çalışmaların koordinasyonunda görev alacak yönetici pozisyonunda bir çalışma arkadaşı arıyor. Görev yeri Ankara olacaktır.

 

Adayların İngilizce özgeçmişlerini ve İngilizce niyet mektuplarını, 25 Eylül 2020, Cuma günü 18:00’a kadar, e-postalarının konu kısmına “Doğa Koruma Merkezi Yönetici Pozisyonu’’ yazarak emre.satilmis@dkm.org.tr adresine göndermelerini bekliyoruz.

 

 

Genel Nitelikler:

 • Üniversite mezunu
 • İyi derecede İngilizce yazma, konuşma ve anlama.
 • En az 15 yıllık yöneticilik veya, doğa koruma, sürdürülebilir kalkınma konularında çalışmış olma,
 • Esnek ve dinamik bir çalışma kültürüne açık, yeni konulara merak duyan 
 • Zaman yönetiminde etkili, planlı ve disiplinli,
 • Yoğun çalışma temposuna alışkın, kısa süreli seyahat engeli olmayan,
 • Güçlü iletişim, yönetim, organizasyon becerilerine sahip, analitik düşünebilen ve sonuç odaklı çalışabilen,
 • Ekip çalışmasına yatkın,
 • Zor koşullarda motivasyonunu kaybetmeden çalışabilme ve tüm koşullarda çalıştığı ekibin motivasyonunu koruyabilme yeteneği.
 • Eğitimi ya da tecrübesi doğa koruma, çevre yönetimi, doğal kaynak yönetimi, sürdürülebilir kalkınma, kentsel çevre konularında olan adaylar tercih nedenidir.

 

 

Teknik Görevler

 • Kent-doğa, biyolojik çeşitlilik, su, iklim değişikliğine uyum-azaltım, konusundaki projelerin genel yönetim ve koordinasyonuna destek olunması; projelerin başarıyla tamamlanmasının sağlanması; proje sorumlularına gerekli yönetim desteğinin verilmesi;
 • Tüm ilgili projelerin destekçi ve ortaklarıyla ilişkilerin sağlıklı ve etkili şekilde yürümesinin sağlanması; gerekli ara bilgilendirmelerin ve teknik-mali raporlamaların hazırlanmasının sağlanması;
 • Uluslararası ve ulusal toplantılarda vakfın temsil edilmesi, teknik, bilimsel veya politika düzeyinde sunuşlar yapılması;
 • Proje ve faaliyetleri hakkında nasıl bir iletişim yapılacağının planlanması ve uygulanması;
 • Vakfın gelecek yıllarda doğa koruma ve sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi alanında yapacağı çalışmaların planlanması, bu doğrultuda gerekli kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi, fikirlerin olgunlaştırılması;
 • Yukarıda belirtilen konularda raporlar, teknik yayınlar hazırlanması

 

 

Mali-İdari Görevler

 • Vakıf tüzüğüne uygun olarak faaliyetlere kaynak oluşturulması; çalışanlara kaynak oluşturma konusunda destek olunması; ilgili kurumlarla kaynak oluşturma odaklı ilişkilerin yürütülmesi;
 • Vakfın yapmakla yükümlü olduğu mali ve idari işlere destek verilmesi;
 • Vakfın diğer kurumlarla olan ilişkilerinde temsil edilmesi;

 

 

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20