HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

"Hidrolojik Fonksiyonların Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu Kılavuzu" yayımlandı

Doğa Koruma Merkezi ve Orman Genel Müdürlüğü ortaklığında yürütülen “Ormanların Hidrolojik Fonksiyonlarının Entegrasyonu Projesi” tamamlandı. Projeyle, orman ekosistemlerinin hidrolojik fonksiyonunun orman amenajman planlarına entegrasyonu için gerekli altyapının geliştirilmesi ve pilot bir çalışma uygulanması amaçlandı.  Coca Cola Vakfı’nın desteğiyle başlayan çerçeve proje, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Destek Programı’nın (GEF SGP) desteğiyle devam etti.

Proje kapsamında, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, Bayındır Orman İşletme Müdürlüğü’nde yer alan mevcut veya inşası devam eden üç barajın (Aktaş, Zeytinova ve Rahmanlar) alt havzaları planlama kapsamında ele alındı. Ödemiş, Alaçam ve Çamyayla Orman İşletme Şefliklerinin yenilenen orman amenajman planlarına hidrolojik fonksiyonun entegrasyonu sağlandı.

DKM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı; “Artan dünya nüfusu ve iklim değişikliğinin etkileri, ormanların su sağlama kapasitesini korumanın, suya olan talebi etkin yönetebilmek için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ormanlar, suyun kalitesini ve miktarını düzenleyen başlıca ekosistemlerdir. Ormanların hidrolojik fonksiyonlarına göre planlanması, orman yapısının ve kompozisyonunun bu fonksiyonları en üst düzeyde sağlayacak şekilde planlamasını amaçlar. Özellikle içme suyu havzalarında yapılan su odaklı orman yönetimi su kaynaklarının daha maliyet etkin şekilde yönetilmesine imkân tanır” dedi.

Projenin bir diğer önemli çıktısı olarak da Hidrolojik Fonksiyonların Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu Kılavuzu yayımlandı. Bu kılavuz, hidrolojik fonksiyonun etkin yönetimi ve planlanmasına ilişkin yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmaların bulgularını içeriyor. Ayrıca, proje kapsamında geliştirilen planlama süreci, modelleme aşamaları ve teknik detaylar, çalışmanın farklı alanlarda uygulanmasına imkân tanıyacak açıklıkta sunuluyor. Kılavuzun son bölümünde ise ormanların sağladığı hidrolojik fonksiyonların planlamasına ve yönetilmesine ilişkin öneriler yer alıyor.  

Hidrolojik Fonksiyonların Orman Amenajman Planlarına Entegrasyonu Kılavuzu’nu indirmek için tıklayın.

 

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20