Tür Say! 2021 Raporu Yayınlandı. İncelemek için tıklayın.

Etkin doğa koruma çözümleri için biyolojik çeşitliliğin sektörel yönetişim süreçlerine entegre edilmesi gerekir.

Doğal varlıklar ve biyolojk çeşitlilik yaşamımızın süsü değil, vazgeçilmez bir parçasıdır.

Doğa Koruma Merkezi gücünü kurduğu ortaklıklardan alır.

Doğa Koruma Merkezi doğadan ve çeşitliliğinden ilham alır; en basit yaşam formundan ekosistemlere kadar doğanın varoluşuna saygı duyar.

Doğa Koruma Merkezi çok disiplinli yaklaşımlarla uzun vadeli ve kalıcı çözümler üretmeye çalışır.

HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Atık Tutucu Sistem

AB’de her yıl 150 bin ile 500 bin ton plastik denizlere karışmaktadır.1 Akdeniz’deki atıkların yüzde 95’ini plastik maddeler oluşturmakta2 ve bu atıkların büyük bir çoğunluğu akarsular tarafından taşınmaktadır. Akarsular vasıtasıyla denizlere taşınan plastik atıklar doğada kısa sürede yok olmamakta ve deniz ekosistemini olumsuz etkilemektedir. Plastik atıkların, akarsuların denizlere döküldüğü son noktalar olan akarsu ağızlarında tutulup, toplanarak uzaklaştırılmaları en etkili çözümlerden biridir.

Doğa Koruma Merkezi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Coca-Cola Vakfı desteğiyle ve Kemer Belediyesi iş birliğinde yürütülen Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi kapsamında akarsulardan denize giden bu tür atıkların önlenmesi amacıyla bir atık tutucu sistemi hayata geçirilmiştir. Akışı mevsimsel yağışlara bağlı olan akarsuda, yağış ve akış koşulları dikkate alınarak turistik bir yöreye özgü bir çözüm olarak projelendirilen sistem, bir sanat yapısı olarak tasarlanmıştır. Antalya’nın Kemer ilçesinden geçerek Akdeniz’e ulaşan Karabucak Deresi için tasarlanan ve Akarsuyu filtreleme yoluyla atıkları toplayan atık tutucu, çevreye duyarlı tasarım formu, teknik detayları ve estetik değerleriyle dikkat çekmektedir.

Sistemde, akarsuyla taşınan suyun bir bölümü, engeller vasıtasıyla filtreleme elemanlarına yönlendirilmekte ve bu engeller su içerisindeki katı atıkları tutmaktadır. Böylece katı atıkların denize ulaşması engellenmektedir. Temiz Akdeniz Toplum Tabanlı Geri Dönüşüm Projesi ile toplama sistemi bulunmayan ya da tüm atıkların toplanmasında yetersiz kalan, biyolojik çeşitlilik ve turizm değeri yüksek küçük yerleşimlerde uygulanabilecek toplum tabanlı sürdürülebilir bir geri dönüşüm ve bertaraf modeli oluşturulması amaçlanmaktadır. Kemer-Karabucak Deresi’nde uygulanan atık tutucu sistemi de bu proje kapsamında geliştirilmiş örnek uygulamalardan biridir. Ayrıca proje kapsamında yapılan bir diğer çalışma da toplum temelli geri dönüşümü teşvik eden Kollekt akıllı telefon uygulamasıdır. İlk olarak Kemer’de uygulanan Kollekt; uygulamayı kullananların geri dönüşüm konteynerlerine daha kolay ulaşmalarını, doğada rastladıkları atıkları yetkili mercilere bildirerek ödül kazanmalarını sağlayan mobil bir platformdur. Tüm bu uygulamalar ile mevcut atık yönetim sistemini toplum temelli yöntemlerle iyileştirerek geri dönüşüm oranını 3 yılda 3 katına çıkarmak ve belediye tarafından toplanamayan ve denize ulaşan atıkları geri dönüşüm sistemine kazandırmak amaçlanmaktadır.

1 Avrupa Komisyonu. 2018. A European Strategy for Plastics in a Circular Economy

2 UNEP/MAP. 2015. Marine Litter Assessment in the Mediterranean

 

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20