HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

İklim Elçileri 2022 İklim Şurası'nda sunmak üzere bir gençlik deklarasyonu hazırlıyor.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yürütülen İklim Şurası çalışmaları kapsamında, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Türkiye işbirliğinde ülkemizdeki üniversitelerden gönüllü iklim elçileri belirlendi. Bu elçiler 31 Ocak - 1 Şubat 2022 tarihinde DKM kolaylaştırıcılığı ile bir çalıştayda, çalışma grupları kurarak kendilerini, ülkemizi ve tüm dünyayı ilgilendiren iklim değişikliği konusunda sorunları, çözüm önerilerini ele aldılar.

İki günlük çalıştayda Doğa Koruma Merkezi Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Barış Karapınar konunun tarihsel, Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı ise ekolojik boyutu ile gençlere seslendi. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı temsilcisi Nuri Özbağdatlı İklim değişikliğinin toplumsal boyutunun önemini vurguladı. Uzmanlar ekosistemlerin kaybını durdurmadan ve ekolojik onarımı hızla artırmadan, biyoçeşitlilik, iklim veya sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşamayacağımızı dile getirdi. 

Çalıştayda iklim elçileri ile İklim Değişikliğiyle Mücadele 2053 Vizyonu ve Toplumsal Beklentiler Anketi sonuçları da paylaşıldı. Anket, gençlerin iklim değişikliğini gündelik yaşamlarında yakından hissettiklerini ortaya koyuyor. Gençler iklim değişikliğinin kuraklık, sıcaklık artışı ve tarımda verim düşüklüğü ile en çok ülkemizde hissedildiğini ifade ederek gündemi takip ettiklerini gösteriyor. Anket sonuçlarına göre iklim değişikliğiyle mücadelenin devletten bireylere, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından özel sektöre kadar tüm toplumsal katmanların katkılarıyla yürütülmesi gerektiği görüşü ön plana çıkıyor. 

Çalıştay sonunda iklim elçileri temsilcileri özverili bir çalışmayla eğitim, sağlık, tarım ve hayvancılık, su kaynakları, atık yönetimi ve ekosistemlerin korunması gibi çeşitli başlıklarda gençlerin taleplerini bir araya getirerek bir deklarasyon hazırlamak üzere harekete geçtiler. Nihai deklarasyon İklim Şurası’nda sunulacak.

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20