HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

"Doğanın Faydaları" projesinin Ekosistem Hizmetleri ile ilgili ilk eğitimi Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi’nde gerçekleştirildi

İklim krizi ve biyolojik çeşitlilik kaybı krizini yaşadığımız dünyada ekosistem hizmetlerinin önemi her gün geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Temiz hava, içilebilir su, gıda, tozlaşma, kağıttan ilaca doğal maddelerin kullanımı, sel, toprak kayması vb. afetlerin önlenmesi gibi hizmetlerin değerini bilmeyen kalmamıştır.  

Ekosistem hizmetlerinin doğal alanların korunması ve sürdürülebilir yönetimi için belirlenmesi ve değerlendirilmesi, gayri safi milli hasıla hesaplarında kullanılması konuları artık her ülkenin gündeminde yer almaktadır. 

Bu konuda Avrupa ve ülkemizde kapasite artırımı için hazırlanan “Doğanın Faydaları" projesinin ekosistem hizmetleri ile ilgili eğitiminin ilk modülü, konunun önde gelen isimlerinden Rudolf de Groot'un sunumlarıyla gerçekleştirildi. 

Aralarında Genel Müdür Yardımcımız Yıldıray Lise’nin de olduğu 12 ülkeden 28 katılımcı, Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi’nde üç günlük eğitimde ekosistem hizmetleri üzerine yoğunlaştılar. Konunun dünya ve AB’deki önemini ve güncel uygulamaları anlatan sunumlardan sonra “Entegre Ekosistem Hizmetleri Değerlendirme Kılavuzu”ndaki yer alan dokuz adım sunumlar ve örnek vaka üzerinde grup çalışmalarıyla detaylı olarak ele alındı. Ülkemizden Orman Genel Müdürlüğü, Ekosistem Hizmetleri Daire Başkanlığı’ndan ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Biyolojik Çeşitlilik Dairesi’nde de katılımcılar oldu.

Proje kapsamında bir eğitim seti hazırlanıyor. Bu eğitim setinin ilk uygulamaları DKM tarafından Türkiye’de gerçekleştirilecek. 

AB Erasmus+ Mesleki Eğitim ve Öğretim (VET) kapsamında Belçika'dan @natuurpunt koordinatörlüğünde, DKM ile birlikte on sivil toplum kuruluşunun yer aldığı “Pratikten Teoriye: Doğanın Faydaları" projesinin temel hedefi, ekosistem hizmetleri konusunda modüllerden oluşan bir eğitim seti aracılığıyla doğal alanların yönetiminden sorumlu yerel (bölgesel) yetkililerin ve saha yöneticilerinin kapasitelerini geliştirmektir.

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20