HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi doğa koruma için iş dünyasını göreve çağırıyor!

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı’nda ülkemizin de imzaladığı Kunming-Montreal Küresel Biyolojik Çeşitlilik Çerçevesi, tüm dünyada doğanın korunması, sürdürülebilir yönetimi ve onarımı konusunda 4 amaç ve 23 hedef ile devletleri, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri ve iş dünyasını göreve çağırıyor.

 

2030 yılına kadar ulaşılacak önemli hedefler arasında şunlar dikkat çekiyor:

 

Hedef 2: Bozulmuş karasal ekosistemler ve iç su ekosistemleri ile kıyı ekosistemleri ve denizel ekosistemlerin en az %30’unun 2030 yılına kadar etkili bir şekilde onarımını sağlamak.

 

Hedef 3: Dünyanın en az %30’unun (karasal alanlar ve iç sular ile kıyı alanlarının ve denizel alanların) korunmasını sağlamak.

 

Hedef 10: Tarım, su ürünleri yetiştiriciliği, balıkçılık ve ormancılık yapılan alanların tamamının sürdürülebilir yönetimini (biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, üretkenliğin ve dayanıklılığın artmasını) sağlamak.

 

Hedef 15: İş dünyasının doğa üzerindeki olumsuz etkilerini kademeli olarak azaltmak, sürdürülebilir üretim modellerini teşvik etmek, şeffaf şekilde açıklamalar yapmak, tüketicilere gerekli bilgileri sağlamak ve raporlar hazırlamak.

 

Hedef 18: Doğaya zarar veren teşvikleri belirlemek ve bunların yılda en az 500 milyar ABD Doları oranında önemli ölçüde ve kademeli olarak azaltılmasını sağlamak; biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için olumlu teşviklerin ölçeğini genişletmek.

 

İş dünyası ile ilgili eylemlerde doğaya zararlı etkilerin azaltılması ve sürdürülebilir üretim modellerinin teşvik edilmesi dikkat çekiyor.

 

Doğamızın korunması, sürdürülebilir yönetimi, onarımı ülkemizin bu çerçevedeki hedeflere ulaşması yolunda hepimize görev düşüyor.

 

 

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20