HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

Deneyimli Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı arıyoruz.

İlan Detayları

Merkezi Ankara’da bulunan Doğa Koruma Merkezi, biyolojik çeşitlilik çalışmalarını koordine etmek için deneyimli uzman aramaktadır.

Adayların özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını İngilizce ve Türkçe olarak hazırlamaları ve 30.04.2024 tarihi Salı günü mesai bitimine kadar, e-postalarının konu kısmına “Deneyimli Biyolojik Çeşitlilik Uzmanı Başvuru” yazarak dkm@dkm.org.tr adresine göndermeleri beklenmektedir. 

 

Çalışma yeri: DKM Ankara ofisi

 

Görevler:

 1. DKM’nin biyolojik çeşitlilik, sistematik koruma planlaması, ekosistem hizmetleri ve izleme konularında yürüttüğü çalışmalarını koordine etmek.
 2. DKM bünyesinde yürüyen farklı projelere biyolojik çeşitlilik konularını koordine etmek, destek olmak ve ilgili kısımları yönlendirmek.
 3. Dünyadaki yeni yaklaşımlar ışığında DKM biyolojik çeşitlilik çalışmalarını güçlendirmek, yeni açılımlar gerçekleştirmek.
 4. Biyolojik çeşitlilik çalışmaları için uluslararası ve ulusal düzeyde yayınlar geliştirmek, bilimsel makale yazmak veya destek olmak.
 5. Uluslararası ve ulusal fon kaynakları için proje geliştirmek.
 6. Proje ekiplerinin ve danışmanlarının iş planına ve bütçeye uygun olarak hedefe yönelik faaliyetleri yerine getirmelerini sağlamak.
 7. Gerektiğinde arazi çalışmalarına katılmak.
 8. Projelerde ilgili teknik ve finansal raporların zamanında hazırlanmasını sağlamak.
 9. Proje ekiplerine teknik ve yönetsel destek vermek, en yüksek verimle çalışabilmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak ve işlerliğini denetlemek.
 10. Gerektiğinde farklı platformlarda DKM’yi temsil etmek.
 11. DKM paydaşları ve değişik ilgi grupları ile ilişkileri geliştirmek ve yönlendirmek.
 12. Proje ortakları, fon sağlayıcı kuruluşlar, çalışma alanıyla ilgili uluslararası kuruluşlar, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla projelerin öngördüğü ilişkileri başlatmak, geliştirmek ve sağlıklı şekilde yürütülmesini sağlamak veya katkıda bulunmak.

 

Tercih edilen nitelikler:

 1. Biyolojik çeşitlilik ve doğa koruma konusunda bilgili ve deneyimli olmak.
 2. İklim değişikliğinin biyolojik çeşitliliğe etkisi ve bu konunun nasıl ele alınması gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak.
 3. Doğa koruma mevzuatına hâkim olmak.
 4. Herhangi bir canlı grubu konusunda bilgili olmak, o gruptaki türleri tanıyabilmek, ekolojik özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak.
 5. Üniversitelerin ilgili alanlarından en az yüksek lisans derecesine sahip olmak.
 6. Daha önce en az 7 yıl biyolojik çeşitlilik araştırma çalışmaları yapmış ve raporlamış olmak. En az yedi yıllık profesyonel proje/program yönetimi deneyimi sahibi olmak.
 7. Çok iyi derecede İngilizce bilmek (İngilizce düzeyi mülakat sırasında konuşma ve yazma şeklinde değerlendirilecektir).
 8. Ekip yönetimi konusunda deneyimli olmak.
 9. Arazi çalışmaları için seyahat ve uzun süreli görevler için engeli bulunmamak.
 10. Arazide araç kullanabilmek ve gerektiğinde tek başına Türkiye’nin hemen her bölgesinde arazi çalışmalarını yürütebilmek.
 11. Planlama, problem çözme ve organizasyon yeteneğine sahip olmak.
 12. Temel CBS programlarına hâkim olmak.
 13. İstatistik analizleri konusunda deneyimli olmak (R platformu veya başka programlarda).
 14. Tür yayılış modellemesi, iklim modelleri, optimizasyon, mekansal çok değişkenli (multivariate) analizler konusunda bilgi sahibi olmak.
 15. Analitik ve çözüm odaklı yaklaşıma sahip olmak.
 16. Yoğun iş temposuna, esnek çalışma saatlerine ve ekip çalışmasına uyumlu olmak.
 17. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya tecil etmiş olmak.

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20