HAKKIMIZDA

Doğa Koruma Merkezi - kısa adıyla DKM – 2004 yılından beri doğa koruma alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşudur.
 
Doğa Koruma Merkezi'nin amacı; bilimsel yaklaşımları temel alarak, biyolojik çeşitliliğin etkin şekilde korunmasını ve doğal kaynakların sürdürülebilir şekilde yönetilmesini sağlamaktır.
 
Çalışmalarında 'koruma biyolojisi' disiplinini temel alan DKM, bu anlayışın yaygınlaşması için de çaba gösterir. Dolayısıyla, koruma çalışmalarının başarısı ve sürekliliği için kapasitenin artırılması DKM'nin öncelikleri arasındadır.
 
Doğanın ve çeşitliliğinin korunmasının ancak insanlar ve kurumların işbirliği ve ortak çabası ile gerçekleştirilebileceği fikriyle yola çıkan DKM, 2004 yılından beri ulusal ve uluslararası "ortaklar"ının desteği ile Türkiye'nin dört bir yanında çalışmalarına devam etmektedir.
 
 
 

HABERLER

yangindansonra.org İnternet Sitesi katkılarınızı bekliyor

Orman yangınları, Akdeniz ekosistemlerinde yüzyıllardır yaşanan doğal bir süreç olmakla birlikte, yangının şiddetine göre toplumsal ve ekolojik etkileri yıkıcı olabilmektedir. Özellikle son birkaç yıldır Türkiye dahil, tüm Akdeniz ülkelerinde, günler boyunca süren ve oldukça tahrip edici çok büyük yangınlar görülmektedir. Akdeniz orman yangınları sürecinde ana etkenin iklim değişikliğine bağlı sıcaklık artışları ve kuraklığın yarattığı risk ve bu artan riske yeterince hazırlıklı olunmadığı kamuoyunun genel kanısı olmuştur. Orman yangınlarına ekolojik çerçeveden bakıldığında, yanan ormanlık alanların kendini yenileyebileceği sonucuna ulaşsak da yangında birçok canlı türü geri dönüşsüz kayıplar verebilmektedir.

Türkiye’nin de içinde yer aldığı Akdeniz Havzası biyolojik çeşitlilik açısından dünyanın en önemli 25 sıcak noktasından biridir. Bu nedenle yanan alanlar, barındırdığı nadir bitki ve hayvan varlığı ile biyolojik çeşitlilik açısından da ön plana çıkmaktadır. Marmaris kara semenderi (Lyciasalamandra flavimembris), tavşancıl (Aquila fasciata), çizgili sırtlan (Hyaena hyaena), karakulak (Caracal caracal), yaban keçisi (Capra aegagrus), oklu kirpi (Hystrix indica), bozayı (Ursus arctos) gibi koruma öncelikli türlerin varlığı orman yangınları tehdidiyle karşı karşıyadır.

Yangın sayısı ve yanan alan miktarındaki ciddi artışlar, yangınla mücadele için teknolojinin daha yoğun bir şekilde kullanılması, teknik altyapının güçlendirilmesi ve vatandaşların yangınların önlenmesine katkısının daha iyi organize edilmesi gerektiğini gösteriyor.

Doğa Koruma Merkezi olarak, Sivil Toplum İçin Destek Vakfı ve Mozaik Vakfı tarafından desteklenen Yangınlar Sonrası Akdeniz Ormanları ve Makiliklerinin Geri Gelişinin İzlenmesi ve Bulguların Kamuoyu ile Paylaşılması Projesi ile orman yangınları sonrasında orman ve maki ekosistemini ve bu ekosistem içindeki yaşamın geri geliş sürecini takip etmek için vatandaşların aktif katılımı ile gerçekleşecek olan izleme çalışmalarına başladık. Bu kapsamda, yangından etkilenen alanlardaki çalışmaların, alanın geri gelişine dair toplanan verilerin ve üretilen bilgilerin kamuoyu ile paylaşıldığı bir internet sitesi hazırladık. yangindansonra.org, kamuoyu bilgilendirmesinin yanı sıra, vatandaşların aktif katılımı, yani vatandaş bilimi yolu ile kanıta dayanan bilgilerin paylaşılabildiği bir ilk platform olma özelliği taşıyor. Bu interaktif platformu kullanarak hem yangın konusunda önemli bilgilere erişim sağlanabilecek, hem de aktif bir biçimde bilgi üretim sürecine katkı sağlanabilecek.

ÇALIŞMALAR

YAYINLAR

BİZ KİMİZ

İLETİŞİM

Çiğdem Mahallesi 1594. Sokak No: 3 06530 Çankaya/Ankara
HARİTAYI AÇ

dkm@dkm.org.tr

0 312 287 81 44

0 312 286 68 20